Samen meer impact maken

Hoe wil jij de wereld achterlaten voor toekomstige generaties? Voor een brighter future moeten we nu in actie komen. Impact maak je met je hoofd en je handen, vanuit je hart.

Brighture helpt organisaties bij het vergroten van hun impact door tijdelijk te ondersteunen waar dat nodig is: het omzetten van ideeën in actie, online klantenwerving of het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen.

Brighture is commercieel inzicht met het hart op de goede plaats.

Project Management

Ideeën omzetten in actie

Ideeën omzetten in actie begint bij het maken van een plan dat aansluit bij de doelen van de organisatie. Als er binnen de organisatie voldoende draagvlak en middelen aanwezig zijn, wordt een plan omgezet in een planning. Een begroting wordt opgesteld en de benodigde teamleden worden aan boord gebracht. Samen werken zij het plan uit tot een concreet resultaat. Onderweg is het belangrijk om de voortgang, de planning en het budget in de gaten te houden. Als het resultaat eenmaal daar is, wordt het project afgerond en geëvalueerd.

Brighture helpt om de omvang, het budget, de planning, de stakeholders en de middelen van een project te beheren. Daarbij is het mogelijk dat Brighture een project in zijn geheel uitvoert – of dat juist aan het begin of einde wordt bijgesprongen.

De 5 stappen van Project Management

 • 1. Initiation

  Vanuit strategische doelstellingen een projectplan schrijven.

 • 2. Planning

  Bepalen en inplannen van benodigde mensen en middelen.

 • 3. Execution

  Plan uitvoeren en werken naar een resultaat.

 • 4. Monitoring

  Omvang, planning en budget beheren en stakeholders betrokken te houden.

 • 5. Completion

  Project afronden en evalueren.

Sales Operations

Online klantenwerving

Online klantenwerving – of het nu gaat om klanten, donateurs, leden of partners – begint met het identificeren van (nieuwe) inkomstenbronnen. Vervolgens wordt beoordeeld in welke mate een potentiële klant interessant is voor jouw organisatie en hoe deze het beste benaderd kan worden.

Als iemand eenmaal klant geworden is, bouwen we aan een duurzame relatie waarbij de waarde van jouw product of dienst centraal staat. Dat zorgt er namelijk voor dat je klanten ook klant blijven.

Brighture maakt de benodigde processen om nieuwe klanten, donateurs, leden of partners te werven of behouden onderdeel het dagelijks werk –  en schaaft bij waar nodig. Het is mogelijk dat Brighture de 6 stappen van Sales Operations in het geheel opzet, of dat wat er al is beter maakt.

De 6 stappen van Sales Operations

 • 1. Leadgeneratie

  Potentiële klanten identificeren en benaderen.

 • 2. Leadkwalificatie

  Beoordelen in welke mate een potentiële klant interessant is.

 • 4. Closing

  Potentiële klanten bewegen naar een besluit: wel of geen klant worden?

 • 5. Onboarding

  Klanten een warm welkom heten en naar een Aha! Moment begeleiden.

Business Development

(Nieuwe) inkomstenbronnen aanboren

Bij het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen is het belangrijk om uit te vinden wat klanten écht willen – niet wat ze zeggen te willen of wat wij denken dat ze willen. Aan de hand van data, bijvoorbeeld zoekgedrag of verkoopcijfers, proberen we behoeften te achterhalen. Vervolgens worden passende producten of diensten bedacht. Het concept wordt kleinschalig met klanten getest. Hun waardevolle feedback wordt verwerkt, totdat het product of dienst grootschalig kan worden uitgerold.

Brighture verkent, ontwikkelt en benut duurzame groeimogelijkheden. Het is mogelijk dat Brighture het traject in het geheel uitvoert – of dat juist op kernmomenten wordt bijgesprongen.

De 5 stappen van Business Development

 • 1. Data Analysis

  Vanuit markt- of klantdata of interviews behoeften van (potentiële) klanten achterhalen.

 • 2. Ideation

  Creatieve ideeën bedenken voor nieuwe verdienmodellen.

 • 4. Validation

  Producten testen met (potentiële) klanten: wat werkt en wat werkt niet?

Hoe kunnen we samenwerken?

Interim (3 tot 6 maanden)

Samen met jou en je team gaan wij 2 tot 4 dagen per week aan de slag om de noodzakelijke activiteiten op te zetten. Als je klaar bent om nieuw talent aan te nemen, dragen wij alles aan hem/haar over.

Enkele uren of dagdelen

We ondersteunen enkele dagdelen waar en wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij het maken van een haalbare planning, stellen van realistische doelen of bij een maand- of kwartaalreview.

Op projectbasis

De tijdsbesteding varieert, maar er is een duidelijke klus te klaren: van het organiseren van een project of evenement tot het in de markt zetten van een nieuw product of dienst.

Mogelijkheden op 3 niveaus

 • Operationele ondersteuning
 • In een adviserende rol
 • Als teammanager of -leider